Regulamin serwisu TanieWakacje.eu

Regulamin serwisu TanieWakacje.eu

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego TanieWakacje.eu
 2. Kontakt z redakcją serwisu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@taniewakacje.eu
 3. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
 4. Celem serwisu jest stworzenie przyjaznej atmosfery, umożliwiającej przeglądanie, wyszukiwanie oraz komentowanie zamieszczanych na niniejszej witrynie treści.
 5. Dostęp do serwisu taniewakacje.eu nie wymaga rejestracji.

§ 2
Obowiązki

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

§ 3

Treść

 1. W serwisie umieszczane są różnego rodzaju informacje, artykuły tworzone przez wydawcę oraz użytkowników, a także oferty innych podmiotów.
 2. Umieszczone na niniejszej stronie internetowej treści oraz artykuły mają charakter informacyjny. Nigdy nie stanowią oferty Wydawcy serwisu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wydawca udostępnia jedynie przestrzeń do umieszczania ofert lub informacji, a ich aktualność nie jest na bieżąco weryfikowana przez redakcję, w szczególności z uwagi na charakter ofert lub informacji, które z założenia są ograniczone w czasie. Oferty mogą posiadać zdjęcia w postaci zrzutów ekranu, a także zawierać linki przekierowujące do programów afiliacyjnych podmiotów współpracujących.
 3. Wydawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie ofert przedstawionych w serwisie. Stroną umowy zawsze są linie lotnicze, biura podróży lub inne podmioty, których oferty są przedstawione w serwisie.
 4. W związku z ogromną dynamiką zmian cen biletów lotniczych, hoteli i aut do wynajęcia, Wydawca nie jest w stanie zagwarantować, że podane w ofertach ceny będą aktualne w momencie dokonywania rezerwacji przez Użytkownika. Zawsze zachęcamy do dokładnego sprawdzenia oferty przed jej zakupem, a także warunków świadczenia usług podmiotów z którymi umowa ma zostać zawarta.

§ 4

Komentowanie treści

 1. Użytkownik bez rejestracji konta może komentować oferty lub artykuły udostępniane w serwisie.
 2. Dodając komentarz Użytkownik powinien zadbać, aby spełniał on warunki określone w § 2, a także aby nie był w żaden sposób obraźliwy i aby nie naruszał dóbr osobistych innych osób.
 3. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników.
 4. Komentarze Użytkowników są moderowane przez redakcję przed lub po ich publikacji, w celu zapewnienia ich zgodności z Regulaminem, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Komentarze nie spełniające warunków określonych w § 2, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub treści reklamowe mogą zostać zmienione lub usunięte, bez wcześniejszego poinformowania Użytkownika.

§ 5
Zasady odpowiedzialności za zamieszczane treści.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść wszelkich swoich komunikatów. Użytkownicy zamieszczający treści naruszające Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że publikując na łamach serwisu treści objęte prawami autorskimi, posiada stosowne upoważnienia do ich wykorzystania.
 3. Treści zamieszczane w serwisie mogą być przekierowane na strony Wydawcy w mediach społecznościowych.

 

§ 6
Rezerwacje w Serwisie

 1. W Serwisie udostępnione są widgety za pośrednictwem których można dokonać rezerwacji wycieczki, lotu, auta lub hotelu, a także przekierowania na stronę z ofertami podróży. Wydawca jedynie udostępnia przestrzeń podmiotom zewnętrznym, które zawsze są stroną zawieranych umów. Właściciel serwisu nigdy nie jest stroną umów zawieranych za pośrednictwem widgeta.
 2. Z właściwej zakładki widgeta wynika, kto jest stroną umowy. Użytkownik przed zawarciem umowy powinien zapoznać się z regulaminem usług świadczonych przez właściwy podmiot.
 3. W celu zawarcia umowy z niektórymi podmiotami, konieczna może być rejestracja w serwisie zewnętrznym.

 

§ 7
Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Wydawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Wydawcy i jego partnerów biznesowych wedle wybranych przez Użytkownika kryteriów.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.
 3. W ramach usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail.
 4. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera wysyłając stosowną informację do redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@taniewakacje.eu
 5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 8
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca serwisu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną i korzystanie z usług w ramach Serwisu.
 4. Dane osobowe uczestników tj. imię i nazwisko oraz adres pocztowy będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu i świadczenia Usług.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Usług.
 6. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług określa Polityka Prywatności.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Materiały zamieszczone na stronie internetowej TanieWakacje.eu, stanowią własność serwisu i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody redakcji stanowi naruszenie praw autorskich (Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. – Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).
Pliki do pobrania